בס"ד English
You can use Browser Translate to view in your own language
דף הבית
מקום קבורתו של רבי מאיר בעה"נ
הסטוריה של הישיבה
אלקא דמאיר ענני - נוסח תפילה
פעילות המוסדות
גדולי הדורות על "אור תורה"
בקשות לברכה
תמונות מהמקום
דרכי הגעה
פרטי קשר
קבר התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס זיע"א
מוסדות "אור תורה" על קבר התנא רבי מאיר בעל הנס זיע"א הוקמו בשנת התר"ס, לפני למעלה ממאה ושבע שנים, במטרה מרכזית להפצת תורה ויראת שמים, להחזיק משפחות לומדות תורה ולהוות משען ומשענת ליהדות החרדית התורתית בעיר הקודש טבריה.
בית המדרש על קבר רבי מאיר בעל הנס זיע"א
בית המדרש על קבר רבי מאיר בעל הנס זיע"א
מקור הברכה והישועה:
מאז ומעולם "מקור הברכה והישועה" הוא על קברו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס זיע"א. - בתפילה על קברו ובצדקה לעילוי נשמתו, נושעו יהודים - בכל הדורות, ובכל קצוי תבל, - בכל משאלות לבם לטובה, לברכת הצלחה, לרפואה שלימה, לישועה, לפרנסה טובה, לזיווג הגון, לזרע של קיימא, ולדור ישרים יבורך. במוסדות "אור תורה" - מתפללים עבור כל דורש ומבקש תפלה ובקשה, בכל צרכי עמך ישראל המרובים, ובעיננו ראינו נסים ונפלאות בתפלה על קברו הקדוש, ובנתינת צדקה לעילוי נשמתו, ורבים נושעו במקום הקדוש הזה.
הזקוקים לישועה ורחמים, להצלחה ולברכה, הננו להזכירכם את "מקור הברכה והישועה" המוזכר בתלמוד "אלקא דמאיר ענני". בישיבתנו הקדושה "אור תורה" על קברו של התנא הקדוש פתוחים שערי שמיים לתפילה ולבקשה במיוחד עבורכם, למילוי כל משאלות לבכם לטובה.
להזכרת שמות, לתפילות ותרומות באמצעות האתר לחץ כאן
דרכים נוספות לתפילות, לברכות ותרומות:
בדואר ישיבת "אור תורה" רבי מאיר בעל הנס
ת.ד. 7 טבריה 14100
OR TORAH Yeshiva, Rabi Meir Baal Hanes
P.O.Box 7 Tiberias ISRAEL 14100
Mail
מספר חינם 1-800-300-508 Toll Free
פקסמיליה 04-6716708
04-6791495
Fax
טלפון נייד 054-8436419 Mobile
Note:- Israel country code is +972
אנא ! כתבו את השמות עבורם רצונכם בתפילה, ברכה וישועה.
פרטו את הבקשות ואי"ה נתפלל עבורכם על קברו של התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זיע"א, שהקב"ה ימלא כל משאלות לבכם לטובה, בזכות התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זיע"א.
תרומות ובקשות
מצבת קברו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס. מערת קבורתו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס.
מצבת קברו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס. מצבת קברו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס.
מערת קבורתו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס. מבט על מערת קבורתו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס וקברי תלמידיו הסמוכים לו
קברו של התנא רבי שמעון בן אלעזר הטמון בסמיכות לקברו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס. קבר התנא הקדוש סומכוס הטמון בסמיכות לקברו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס.
קבר התנא הקדוש סומכוס הטמון בסמיכות לקברו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס. מערת קבורתו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס.
ארון הקודש בהיכל ביהמ"ד בקברו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס. הספריה בבית המדרש
הספריה - תרומת הרב גרוסמן שליט"א אלקא דמאיר ענני
ביהמ"ד בקברו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס. ביהמ"ד בקברו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס.
נר למאור לזכות התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס
אתר מאובטח פרטיות פרטי קשר בוצע בהתנדבות ע"י hcc